Medium.com Premium nie przedłużam

Co to zmienia dla czytelnika? Nic

Image for post
Image for post

Korzystam z Medium każdego dnia. Zwykle rano, zwłaszcza w autobusie do pracy czy gdy mam późniejszą zmianę, siedząc przy świeżo zaparzonej kawie w krótkich spodenkach, w których poruszam się zwykle po mieszkaniu.

Fajnie prawda? Wybrałem sobie tematy, które mnie interesują, choć na AI Medium można narzekać, ponieważ był moment, który trwa, że miałem tylko motywacyjne bełkotki. Sytuacja się nieco poprawiła, ale fajnie by było, gdyby system rozpoznawał co serduszkuję i polecam, a polecam nie tylko w ramach lokalnych, ale każde polecenie trafia również z automatu na Facebooka i Twittera. Fajnie? Tak, tak sądziłem do pewnego momentu.

Na twitterze miałem kontakt z osobą pracującą w medium, której można było się podpytać o różne głupoty. Wiadomo — platforma nie należy do mnie, więc niekiedy pojawiają się banalne pytania i problemy. Reakcja była niemal natychmiastowa.

Co się stało?

Pojawiła się płatna subskrypcja, o której również sporo się naczytałem. Niektórzy autorzy zyskali propozycję bycia twórcami treści premium, gdzie dostaną parę groszy za spłodzone artykuły i fajnie. Bardzo fajnie ponieważ to skłania do kolejnych wpisów. Nawet jeśli kwoty są stosunkowo niskie, na przysłowiowe piwo, to wiadomo, że to miłe gdy ktoś zwróci uwagę na pracę.

Artykuły takie niekiedy mają być widoczne tylko dla użytkowników premium.

Śliski temat

Za swoisty plus można uznać dostępność tego co jak rozumiem będzie dostępne dla wszystkich, tylko nieco później, a więc “wydania” przygotowane na podstawie zainteresowań.

Image for post
Image for post

Gwoli ścisłości, żaden z tych artykułów nie należy do puli premium, więc równie dobrze bym je znalazł i poczytał bez tego wynalazku.

Pojawia się pytanie — po co?

Co z tego gdy to nie trafia w cząstce do kieszeni tych, których czytam? Piszą bo chcą, nie dlatego, że ktoś im za to płaci i blokuje przy tym dostęp oznaczając artykuł jako treść premium.

Byłem dumny mimo wszystko

Nagle okazało się, że ogólnie to mogę się cmoknąć w tyłek i cieszyć z nowej timeline, a za dopisanie w konfiguracji domeny na czym finalnie zyska Medium i tak mam wybulić 75 dolarów. Wybaczcie, ale ładna timeline nie jest warta deklaracji, że co miesiąc odpalę Wam 5$. Gdy tak myślałem, stwierdziłem, że 5$ bym dał za przypisanie własnej domeny do publikacji, ale 75.. nope.

Czy moje monety coś zmienią? Czy ich brak coś zmieni w skali Medium? Pewnie nie. Tysiąc takich jak ja będzie jednak już stratą rzędu 5 tysięcy dolarów miesięcznie, więc sporo.

Tymczasem, nie mówię, że nie wrócę, ale na razie czuję się wydymany, a za 5$ wolę iść ze znajomymi na piwo i nie mieć ładnych wydań Medium jako czytelnik.

Image for post
Image for post

Dobrze Ci się czytało? Chcesz więcej? Daj serducho, podziel się lub skomentuj. Zmotywujesz tym do kolejnych wpisów.

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store