Google — Kalkulator zawsze pod ręką

Wyszukiwarka pozwala na dużo więcej niż proste kalkulacje

Podejrzewam, że niemal każdy z nas wpisał w polu wyszukiwarki funkcję obliczania w prostej formie od 2+2 począwszy. Powszechnie wiadomym jest, że tego typu działanie zostanie wykonane i uzyskamy nie tylko wynik wprost w okienku wyszukiwarki, ale pojawi się również kalkulator, który umożliwi nam podejmowanie dalszych działań.

https://www.google.pl/#q=2%2B2

Mało kto jednak jak sądzę wie, że na prostych kalkulacjach się nie kończy. Przeciwnie, to dopiero początek.

W wersji podstawowej możemy wykonywać obliczenia z arytmetyki, funkcje, wartości stałych fizycznych oraz przeliczanie podstaw i systemów liczbowych.

Gdy jednak podamy dwa lub więcej wzorów oddzielonych od siebie przecinkami, uzyskamy wykres. Te możemy tworzyć dla funkcji trygonometrycznych, wykładniczych, logarytmicznych, w tym jeśli nasza przeglądarka obsługuje WebGL, również wykresy 3D. Przydatne prawda?

https://www.google.pl/#q=cos(3x)%2Bsin(x)%2C+cos(7x)%2Bsin(x)

Jedną z najciekawszych rzeczy jakie oferuje nam Google, co można zakwalifikować pod kalkulacje jest przelicznik jednostek. Ich ilość i różnorodność jest naprawdę imponująca, a forma wyszukania niemal dowolna. Jak widać na poniższym przykładzie pytanie zostało zadane w formie słownej.

Posiłkując się artykułem pomocy, przeliczane wielkości jakie mamy do dyspozycji to:

 • temperatura,
 • długość,
 • masa,
 • prędkość,
 • objętość/pojemność,
 • powierzchnia,
 • zużycie paliwa,
 • czas,
 • pamięć cyfrowa.

Lista jednostek z których i na które możemy dokonywać przeliczeń jest jeszcze dłuższa:

 • Kąty — minuty łuku, sekundy łuku, stopnie, radiany, obroty
 • Powierzchnia — akry, ary, barny, boiska do krykieta, dunamy, boiska piłkarskie, boiska do futbolu amerykańskiego, hektary, pingi, powierzchnie Plancka, sekcje, cm kw., km kw., m kw., mm kw., centymetr kwadratowy, stopa kwadratowa, cal kwadratowy, kilometr kwadratowy, metr kwadratowy, milimetr kwadratowy, jard kwadratowy, stokes, survey townships (powiat geodezyjny)
 • Waluta — dinary algierskie, peso argentyńskie, centy australijskie, dolary australijskie, dinary bahrajńskie, boliviano boliwijskie, pule botswańskie, reale brazylijskie, funty brytyjskie, dolary brunejskie, lewy bułgarskie, centy kanadyjskie, dolary kanadyjskie, dolary kajmańskie, peso chilijskie, juany chińskie, peso kolumbijskie, colony kostarykańskie, kuny chorwackie, korony czeskie, korony duńskie, peso dominikańskie, funty egipskie, korony estońskie, eurocenty, euro, dolary Fidżi, lempiry honduraskie, dolary hongkońskie, forinty węgierskie, rupie indyjskie, rupie indonezyjskie, szekle izraelskie, dolary jamajskie, jeny japońskie, dinary jordańskie, tenge kazachskie, szylingi kenijskie, dinary kuwejckie, łaty łotewskie, funty libańskie, lity litewskie, denary macedońskie, ringgity malezyjskie, rupie mauretańskie, peso meksykańskie, leje mołdawskie, dirhamy marokańskie, dolary namibijskie, rupie nepalskie, guldeny antylskie, dolary nowozelandzkie, cordoby nikaraguańskie, nairy nigeryjskie, korony norweskie, riale omańskie, rupie pakistańskie, kiny papuaskie, guarani paragwajskie, nowe sole peruwiańskie, peso filipińskie, złote polskie, riale katarskie, leje rumuńskie, ruble rosyjskie, colony salwadorskie, riale saudyjskie, rupie seszelskie, leony sierraleońskie, dolary singapurskie, korony słowackie, randy południowoafrykańskie, wony południowokoreańskie, rupie lankijskie, korony szwedzkie, franki szwajcarskie, dolary tajwańskie, szylingi tanzańskie, bahty tajskie, dolary trynidadzkie, dinary tunezyjskie, liry tureckie, szylingi ugandyjskie, hrywny ukraińskie, dirhamy ZEA, peso urugwajskie, centy amerykańskie, dolary amerykańskie, sumy uzbeckie, boliwary fuerte wenezuelskie, boliwary wenezuelskie, dongi wietnamskie, riale jemeńskie, kwachy zambijskie
 • Szybkość przesyłu danych — bity na sekundę (b/s), bajty na sekundę (B/s)
 • Pojemność elektryczna — farady
 • Ładunek elektryczny — amperogodziny, kulomby, faradaje
 • Przewodność elektryczna — mho, simensy
 • Natężenie prądu — ampery, bioty
 • Energia — równoważniki baryłki ropy, brytyjskie jednostki cieplne, BTU, kalorie, elektronowolty, ergi, stopofunty, gramy trotylu, dżule, kilokalorie, kilogramy trotylu, megatony trotylu, megawatogodziny, MWh, thermy, tony trotylu, watogodziny
 • Szybkość przepływu — CFM, CFS, stopa sześcienna na minutę, stopa sześcienna na sekundę, litr na minutę, litr na sekundę, LPM, LPS
 • SiłaICE, fixed PHs — dyny, kilogram-siła, niutony, funt-siła
 • Częstotliwość — GHz, gigaherce, herce, Hz, kHz, kiloherce, megaherce, MHz
 • Zużycie paliwa — kilometry na litr, litry na 100 kilometrów, mile na galon
 • Indukcyjność — henry
 • Rozmiar danych — bity, nyble, bajty, prefiksy metryczne: kilobajty (KB), megabajty (MB), przedrostki dwójkowe: kibibajty (KiB), mebibajty (MiB)
 • Długość — angstremy, jednostki astronomiczne, piki ATA, punkty ATA, łańcuchy, cycero, cubity, punkty typograficzne, łokcie angielskie, sążnie angielskie, stopy i cale, łokcie flamandzkie, długość boiska piłkarskiego, długość boiska do futbolu amerykańskiego, łokcie francuskie, furlongi, długość etapu rowerowego Half Ironman Triathlon, długość biegu Half Ironman Triathlon, długość etapu pływackiego Half Ironman Triathlon, długość Half Ironman Triathlon, dłonie, kable imperialne, piki IN, punkty IN, cale, długość toru halowego, kable międzynarodowe, długość etapu rowerowego Ironman Triathlon, długość biegu Ironman Triathlon, długość etapu pływackiego Ironman Triathlon, długość Ironman Triathlon, stadiony, kilometry, kpc, długość boiska do krykieta, dni świetlne, godziny świetlne, minuty świetlne, sekundy świetlne, lata świetlne, maratony, metry, mikrony, mile, Mpc, palce, ligi morskie, mile morskie, baseny olimpijskie, stadiony olimpijskie, długość etapu rowerowego Olympic Triathlon, długość biegu Olympic Triathlon, długość etapu pływackiego Olympic Triathlon, długość Olympic Triathlon, długości toru stadionowego, parseki, długości Plancka, piki PostScript, punkty PostScript, U, pręty, łokcie szkocke, baseny krótkie, smooty, piędzi, długość etapu rowerowego Sprint Triathlon, długość biegu Sprint Triathlon, długość etapu pływackiego Sprint Triathlon, długość Sprint Triathlon, piki TeX, punkty TeX, mile (tysięczne cala), piki Trucheta, punkty Trucheta, kable amerykańskie, jardy
 • Natężenie światła i światłość — kandele, stopoświece, lamberty, lumeny, luksy
 • Strumień magnetyczny i indukcja magnetyczna — gausy, makswele, tesle, webery
 • Różne — dioptrie, emu, katale, mole
 • ICE, fixed PHsMoc — brytyjskie konie mechaniczne, osioł mechaniczny, HP, kilowaty, kW, KW, metryczne konie mechaniczne, MW, waty
 • Ciśnienie — atmosfery, barr, bary, cale słupa rtęci, cale słupa wody, mb, milibary, milimetry słupa rtęci, paskale, puazy, funty na cal kwadratowy
 • Dawka promieniowania — greje, siwerty, rady, remy
 • Radioaktywność — bekerele, kiury, rutherfordy
 • Prędkość — kilometry na godzinę, km/h, metry na sekundę, mile na godzinę, mph, mile morskie na godzinę
 • Temperatura — C, stopnie Celsjusza, F, stopnie Fahrenheita, K, kelwiny, stopnie Rankine’a
 • Czas — stulecia, dni, dekady, okresy dwutygodniowe, halakim, godziny, lata przestępne, cykle księżyca, pięciolecia, tysiąclecia, minuty, miesiące, sekundy, dni syderyczne, lata syderyczne, tygodnie, lata
 • Wielkości bezwymiarowe — tuziny piekarskie, tuziny, googole, tuzin grosów, gros, procent, dwudziestki
 • Napięcie — wolty
 • Objętość/pojemność — akrostopy, baryłki ropy naftowej, beczki piwa, firkiny piwa, oksefty piwa, baryłki piwa, stopy deskowe, stopa deskowa, buszle, cc, ccf, ci, kordy, centymetr sześcienny, stopa sześcienna, cal sześcienny, kilometr sześcienny, metr sześcienny, milimetr sześcienny, szklanki, angielskie beczki wina, baryłki, drachmy objętości, uncje objętości, fl. oz., pełne baryłki, gal., galony, ćwierćkwarty, pojemność rejestrowa brutto, półbaryłki, beczki, imperialne baryłki piwa, imperialny buszel, imperialne buszle, imperialne łyżeczki deserowe, imperialne drachmy objętości, imperialna uncja objętości, imperialne uncje objętości, imperialne galony, imperialne ćwierćkwarty, imperialne minimy, imperialne pecki, imperialne pinty, imperialne kwarty, imperialne łyżki stołowe, imperialne łyżeczki, km3, litr, litry, m3, minimy, mm3, pecki, pinty, beczki, qt, ćwierćbaryłki, kwarty, tony rejestrowe, pięćdziesiątki, szóste części beczki, kostki masła, łyżki stołowe, tbsp, łyżeczki, beczki wina, tsp, firkiny wina, małe beczki wina
 • Masa — amu, jednostki masy atomowej, blintze, firkiny masła, karaty, drachmy, masy Ziemi, kamienie angielskie, blintze farshimmelt, funty, blintze furshlugginera, grany, gramy, tony imperialne, masy Jowisza, kg, kilogramy, masy Księżyca, tony metryczne, mikrogramy, uncje, jubilerskie jednostki masy, pudy, funty angielskie, tony amerykańskie, slugi, firkiny mydła, masy Słońca, kamienie, drachmy aptekarskie, uncje aptekarskie

Dokładna lista pochodzi z artykułu bazy wiedzy Google autorstwa Katie

Wisienką na torcie jest fakt iż jeśli korzystasz ze smartfona z zainstalowaną aplikacją Google i masz aktywną komendę “OK Google”, możesz po prostu zapytać ile to jest: dwa plus dwa, minus siedem, plus szesnaście razy pięć i.. otrzymasz odpowiedź również głosowo.


Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store